AANSLUITEN ALS THERAPEUT

Werk je als hypnotherapeut en wil je je aansluiten bij de Samenwerkende PDS-therapeuten? Lees dan hieronder de informatie over de toelatingsprocedure.
Om de toelatingsprocedure te starten kun je een mail sturen naar de Toelatingscommissie . 
 

Toelatingscriteria

Een nieuw toe te treden lid dient in het bezit te zijn van:
 • Diploma meerjarige vakopleiding hypnotherapie of een diploma 3-4 jarige (post) hbo-opleiding tot therapeut, aangevuld met de hypnotherapie modules (certificaten vereist)
 • Diploma praktijkprofessionaliseringstraject Prikkelbaar Darm Syndroom, (inhoud en vorm traject goedgekeurd door de Vereniging)  
 • Lidmaatschap van officiële beroepsvereniging met voorschriften op het gebied van het waarborgen van de kwaliteit van diensten, regelement ethiek en tuchtspraak
 • Afgeronde, door CPION erkende opleiding Psychosociale Basiskennis, of deze geïntegreerd in de opleiding.
 

Verwachtingen

 • Aspirant-lid beschikt over de interventierepertoire, om gedegen hypno- en therapeutische interventies te kunnen uitvoeren
 • Aspirant-lid heeft kennis/ervaring met de interventies vanuit:
  • Klassieke Hypnotherapie
  • Neoklassieke Hypnotherapie
  • Moderne hypnotherapie
 

Kwaliteitscriteria

 • De leden worden geacht minimaal een dagdeel per jaar te besteden aan specialisatie gerelateerde bij-/nascholingen.
 • De leden worden geacht ieder jaar aanwezig te zijn op de Algemene Leden Vergadering (doorgaans in het voorjaar). Bij afwezigheid op twee opvolgende vergaderingen zal een verwijdering van de ledenlijst volgen.
 • De leden onderschrijven het huishoudelijk reglement
 

Kosten toetreding en contributie

 • Als een aspirant-lid voldoet aan de gestelde criteria en de toelatingscommissie akkoord gaat met de toetreding, wordt er een bedrag van €150,- gevraagd voor aansluiting bij de Vereniging
 • Jaarlijkse contributie bedraagt €75,-
 

Vermelding op de site van Samenwerkende PDS-therapeuten

 • Na betaling van de toetreding fee en de (na rato berekende) contributie treedt aspirant-lid tot de Vereniging en wordt vermeld op de website


 
 
Share our website