Ledenlogin - Algemene informatie Vereniging

Profiel voorzitter Vereniging Samenwerkende PDS

Profiel Secretaris Vereniging Samenwerkende PDS

Profiel penningmeester PDS

Statuten:                            S-PDS-Statuten

Huishoudelijk reglement: Huishoudelijk reglement versie 2017


 

Afspraken Bestuur  en commissieleden:

In principe kan er alleen door bestuur en commissieleden worden gedeclareerd.
Declaraties van afgesproken kosten: het declaratieformulier.:S-PDS KostenDeclaratie Commissies

Stuur het formulier na volledige invulling incl eventuele bijlagen per mail naar de penningmeester (Bas Rijnders).

Share our website