Ledenlogin - Commissies

Vacatures vrijwilligers

PR- Commissie vraagt leden voor hand- en spandiensten; redigeren/lezen van teksten; helpen bij de Nieuwsbrief; persberichten schrijven; uitzoeken wat de mogelijkheden zijn van bv. facebook voor ons netwerk. Voel je ervoor ons netwerk meer onder de aandacht te brengen en te profileren meld je dan aan bij Mati Bovendeaard  m.bovendeaard@chello.nl
 
Website bevat rubriek actualiteiten die moeten worden bijhouden en aangevuld; korte stukjes maken n.a.v. nieuwe berichten; ook héél belangrijk voor een frisse profilering via de site!
Vraag tevens je cliënten om aan het eind van de therapie in hun eigen bewoordingen hun ervaringen voor onze website ( client-ervaringen zowel voor kinderen als volwassenen).
Aanmelden/ opsturen bij/naar Marion Janssen info@pds-therapeuten.nl
 
Contactpersoon MDL-stichting: ons netwerk is daaraan nog niet toegekomen; dus als je van pionierswerk houdt…. Kennismaken, comité van aanbeveling onder de aandacht brengen, nagaan wat de MDL-stichting en wij voor elkaar kunnen betekenen…. Graag even laten weten als je dit op wilt pakken aan Annemarieke Krabbendam info@praktijkmegin.nl
 
———–

PR-Commissie: alle gezamenlijke PR-activiteiten

Monique Gelauff,  en tevens voorzitter,
Marion Jansen,
Elles van Paassen voor Patienten vereniging PDS-B.
Matty de Vries en Yvonne Tjipjes voor de patienten-vereniging Maag-Lever-Darm-Stichting ( MLDS)
Tanja Caradonna voor contacten Comite van Aanbeveling.
Annemarieke Krabbendam is als penningmeester beheerder van de folder-voorraad.

Website Internet Commissie:    

Marion Janssen en Bert Terhell

Toelatingscommissie, kwaliteitsbewaking, en ballotage:

Ellen Hokke en Renny Freriks.

Bij- en nascholingscommissie:

Damiet Oppenoorth en Helen Cornelissen

Onderzoeks(wetenschappelijk) commissie:

Kandidaat gezocht. 

Kascommissie: Eline de Man en Bas Rijnders

Beheer PDS-telefoon 06-26130783:  Carla van Meurs

Share our website