Ledenlogin - Bestuur en Commissies

Het bestuur:

Voorzitter:                     Monique Gelauff, moniquegelauff@hetnet.nl
Secretaris:                     Marion Janssen, secretaris@pds-therapeuten.nl
Penningmeester:           Bas Reijnders, penningmeester@pds-therapeuten.nl

PR-Commissie: 

tevens beheer van de website
contact: pr@pds-therapeuten.nl

Angelieque Selier
Ellen Weijman
Dorota Kooij Antkowiak
Monique Gelauff
Marion Janssen

Contactpersonen voor:
PDSB: PR commissie
Patienten vereniging Maag-Lever-Darm-Stichting ( MLDS) - Matty de Vries en Yvonne Tjipjes 
Comite van Aanbeveling - Tanja Caradonna 
 

Toelatingscommissie:

contact:         toelating@pds-therapeuten.nl
Sandra Budel
Margot Ladan
 

Bij- en nascholingscommissie:

Damiet Oppenoorth  
Hellen Cornelissen

Onderzoekscommissie:

Kandidaat gezocht. 

Kascommissie: 

Kandidaten gezocht
 

Beheer PDS-telefoon: ​06-26130783

Angelina Schmitt

Share our website