FODMAP-laag dieet? Of toch hypnotherapie?


  •   donderdag 2 april 2020

Het FODMAP-laag dieet werd een aantal jaar geleden geïntroduceerd als optie voor het behandelen van mensen met PDS klachten. Het dieet wordt inmiddels over de hele wereld ingezet. Het is een dieet wat door veel mensen als "zwaar en moeilijk vol te houden" ervaren wordt. Ook lang niet alle mensen hebben baat bij dit dieet. Onderzoekers van MONASH University hebben onderzocht of er verschillen zitten in de behandeling met  HYPNOTHERAPIE  bij PDS  en het FODMAP-laag dieet. Als het gaat om de maag/darm symptomen bij PDS bleek hypnotherapie net zo goed te werken als het FODMAP-laag dieet. Maar als het gaat om de psychologische symptomen die gepaard gaan bij PDS is er wel degelijk verschil. 

 

In deze studie hebben de onderzoekers 3 groepen patiënten  vergeleken: een groep werd met hypnotherapie behandeld, de tweede met FODMAP-laag dieet en de derde groep kreeg een gecombineerde behandeling. 

Na 6 weken behandeling  verbeterde de gastrointestinale symptome (obstipatie/diarree, misselijkheid etc) bij alle groepen even veel, tussen 71% en 72%. Echter alleen binnen de groep die met HYPNOTHERAPIE behandeld werd, is een afname van de psychologische symptomen (zoals angst en depressie) gemeten. 

 

De uiteindelijke conclusie van het onderzoek luidt: effecten van de hypnotherapie en FODMAP-laag dieet op het verlagen van de gastrointestinale symptomen van PDS zijn vergelijkbaar. 

Hypnotherapie is superieur ten opzichte van FODMAP als het om verminderen van de psychologische klachten van PDS. 


Voor hele artikel (Engels) klik hier.


 
Share our website