Voor wie?

Volwassenen. 
U komt voor het darmmanagementprogramma in aanmerking wanneer uw huisarts of specialist de diagnose PDS op schrift heeft gesteld. (Dit om organische afwijkingen aan de darm uit te sluiten). De verklaring  dient niet ouder dan 3 maanden te zijn. Gebruik van medicatie staat de behandeling niet in de weg.

Kinderen en jongeren. 
Er is een speciaal op kinderen afgestemd behandelprogramma: ‘Darmmanagement voor kinderen met buikpijn’. Dit programma is bedoeld voor kinderen van 6 tot 18 jaar. Ook voor deze behandeling is een schriftelijke diagnose van een huisarts of specialist nodig. Wanneer sprake is van meervoudige problematiek en er naast chronische buikpijn, psychische of sociale problemen worden geconstateerd die om behandeling vragen, wordt u met uw kind doorverwezen naar een kindertherapeut.

Informatie voor verwijzers.

Criteria voor behandeling ‘Darmmanagement voor kinderen met buikpijn’:
  • Leeftijd tussen de 6 en 18 jaar
  • Voldoen aan de Rome III criteria voor functionele buikpijn of het prikkelbare darmsyndroom

Contra-indicatie :
  • Meervoudige problematiek*
  • Slecht begrip van de Nederlandse taal
  • Mentale retardatie
* De PDS-therapeut behandelt met het klachtgerichte protocol enkelvoudige problematiek; bij meervoudige problematiek wordt doorverwezen naar een kindertherapeut met vermelding aan de behandelend (huis)arts.
Share our website