Wetenschappelijk onderzoek

Hypnosis Treatment of Gastrointestinal Disorders: A Comprehensive Review of the Empirical Evidence

In dit artikel vindt u een uitgebreid overzicht van de resultaten van onderzoeken waaruit wetenschappelijke bewijs blijkt voor de werking van hypnotherapie bij maag- en darmproblemen. Ter illustratie onderstaande afbeelding.Effect of Antidepressants and Psychological Therapies, Including Hypnotherapy, in Irritable Bowel Syndrome: Systematic Review and Meta-Analysis (2014)

In bovenstaand artikel vindt u een overzicht en een meta-analyse van de resultaten van meerdere onderzoeken naar het effect van antidepressiva en verschillende psychologische behandelingen waaronder hypnotherapie op het prikkelbare darm syndroom.Trance to treat stomach ache: The efficacy of medical hypnosis (2015-05)

2015-05 Trance to treat stomach ache – The efficacy of medical hypnosis

Samenvatting onderzoek behandeling door PDS-therapeuten april 2013 Wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van hypnotherapie.
In onderstaande artikelen vindt u informatie over de werkzaamheid van hypnotherapie bij PDS.

Whorwell, P.J. (1991), 11. Hypnotic Desensitization of the Bowel. Read NW, editor Irritable Bowel Syndrome, Oxford: Blackwell Scientific Publications, 122 – 126
PDS- patiënten die niet reageerden op conventionele therapie werden at random verdeeld over twee groepen, waarvan één groep met hypnotherapie werd behandeld. Na drie maanden werd geconstateerd dat deze groep wat betreft pijn, kramp, gevoeligheid veel sterker verbeterde dan de andere groep.
Lees verder… Hypnotic desenzitisation of the bowel.pdf

Gonsalkorale, W. & Whorwell, P.J. (1996), Hypnotherapy and functional bowel disorders, International Journal of Gastroenterology, spring 1996
Hypnotherapie komt hierin naar voren als een zeer effectieve behandeling voor PDS. Het zorgt voor sterke verbetering in de kwaliteit van leven voor de patiënt en geeft hem of haar het gevoel van controle hebben over eigen welbevinden terug.
Lees verder…Hypnotherapy and functional bowel disorders.pdf

Whorwell, P.J. (2005), Review article: the history of hypnotherapy and its role in the irritable bowel syndrome, Aliment Pharmacol Ther. 22, 1061 -1067
Het staat met zekerheid vast dat hypnotherapie werkt voor 3 van de 4 patiënten met PDS en functionele dyspepsia. Na behandeling zijn minder medicijnen nodig en het werkverzuim vermindert sterk.
Lees verder…Review article.pdf

Broyd, N. (2012), IBS: Hypnosis an effective treatment, WebMD Health News, April 19, 2012
Onderzoeken bevestigen groeiend bewijs dat hypnotherapie een werkzame behandeling is voor PDS-patiënten. Verbeteringen op psychisch gebied (ontspanningsbevorderend en angstreducerend) én op lichamelijk vlak (vermindering gevoeligheid en krampen van en in darmen) houden lange tijd aan.
Lees verder …IBS Hypnosis an effective treatment.pdf

Meng, J., Agrawal, A. & Whorwell, P.J. (2013), Opinion: Refractory inflammatory bowel disease – could it be an irritable bowel? Nature Reviews Gastroenterology and Hepatology, 10, 58 – 61.
33% van de patiënten met Crohn en Colitis Ulcerosa (IBD) heeft ook last van PDS. Hypnotherapie is voor deze groep een effectieve behandeling, zeker omdat er steeds sterker bewijs gevonden wordt dat sommige, bij IBD horende, ontstekingsmechanismen positief worden beïnvloed door behandeling met hypnotherapie.
Lees verder…Refractory bowel disease and IBS.pdf

Zie nieuwsbrief 4 van 2013 onder  ‘Actueel’  voor het verslag van ons eigen, zeer recente, uitgebreide onderzoek naar het effect van hypnotherapie door 41 samenwerkende erkende en ervaren PDS-therapeuten, op 358 geanonimiseerde cliënten, onder supervisie van prof. dr. Niek de Wit.

Deze pilotstudie uit 2012, aangestuurd door dr. Niek de Wit (UMC), laat zien dat PDS-klachten verminderen na behandeling door gespecialiseerde PDS-hypnotherapeuten.
Ruim de helft (61%) van de cliënten toonden een verbetering van meer dan 50% op de totale symptoomscore. De andere 39 % haalden wel een verbetering maar niet zo hoog. Ook nam de kwaliteit van leven toe. Het onderzoek heeft, als op zichzelf staande studie, onvoldoende bewijskracht om het effect van hypnotherapie aan te tonen. De resultaten motiveren echter zeker tot nader onderzoek. Lees verder…Samenvatting onderzoek behandeling door PDS-therapeuten april 2013.pdf

Voor meer informatie:

www.ibs-care.org
www.medicine.manchester.ac.uk/staff/peterwhorwell
http://www.iocob.nl/hypnose/hypnose-en-ibs.html

drs. D. R. Hoekman, AMC, HIPI-studie; lopend onderzoek naar hypnotherapie bij adolescenten en volwassenen met de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa met tevens chronische buikpijnklachten.

Lees verder/ aanmelden voor HIPI studie

Het doel van de HIPI-studie

Het doel is te onderzoeken of hypnotherapie effectief is als behandeling van IBS-achtige klachten bij adolescenten en volwassenen met een inflammatoire darmziekte. Steeds vaker worden mensen met het prikkelbare darmsyndroom behandeld met hypnotherapie, met goede resultaten. Om te onderzoeken of hypnotherapie ook helpt bij mensen met PDS-achtige klachten bij een inflammatoire darmziekte is de HIPI-studie gestart.
Dit is een door ZonMw gesubsidieerde trial. Er zullen in totaal 80 patiënten tussen de 12 en 65 jaar geïncludeerd worden. De patiënten die na randomisatie terecht komen in de hypnotherapiegroep zullen verwezen worden naar een hypnotherapeut voor 6 sessies darmgerichte hypnotherapie. De andere helft van de patiënten ontvangt standaard medische behandeling aangevuld met zesmaal ondersteunende therapie. Onderhoudstherapie, zoals azathioprine, mesalazine, infliximab of adalimumab zullen gedurende de studie gecontinueerd worden. In beide groepen is de totale behandelduur 12 weken. De patiënten zullen tot een half jaar na het einde van de behandeling gevolgd worden om ook de effectiviteit op lange termijn van beide behandelingen met elkaar te kunnen vergelijken.

Op dit moment worden er geen nieuwe deelnemers meer gezocht. Naar verwachting zullen de resultaten van het onderzoek begin 2017 bekendgemaakt worden.

Mocht u nog vragen hebben over het onderzoek, kunt u contact opnemen met D.R. Hoekman, arts-onderzoeker in het AMC in Amsterdam (020-5662906; hipi-studie@amc.nl).

Buikpijn en IBD

De ziekte van Crohn en colitis ulcerosa zijn inflammatoire darmziektes (IBD). Het zijn ziektes die vaak gekenmerkt worden door periodes van opvlamming, waarin de ziekte actief is en er ontsteking in de buik is, en periodes waarin de ziekte rustig is en er geen ontsteking is. Ook wanneer er geen ontsteking in de buik is, heeft een deel van de mensen met een inflammatoire darmziekte toch nog buikklachten. Deze klachten van buikpijn, een opgeblazen gevoel en/of een wisselend ontlastingspatroon lijken vaak erg op de klachten van mensen met het prikkelbare darmsyndroom (PDS). Daarom worden deze klachten ook wel PDS-achtige klachten genoemd. Ongeveer 30 tot 50% van de mensen met een niet-actieve inflammatoire darmziekte heeft last van PDS-achtige klachten. We denken dat PDS-achtige klachten worden veroorzaakt doordat de darmen door de ontsteking overgevoelig zijn geworden.

Meer informatie/ in- en exclusie criteria vindt u op http://www.hypnosebijbuikpijn.nl/.

Share our website